Indeni Autotote J-25

I dette afsnit vil vi nærmere studere Autotote J-25's indmad, dvs. printer, læser, tastatur og elektronikrammen (i modsat rækkefølge). Vi starter med at skille en elektronik-ramme ad og undervejs kommentere de enkelte udtagme print.

Den fuldt bestykkede elektronikramme Autotote Reader and Optical Boost

Det første, der fjernes fra elektronikrammen er "Reader and optical Booster". Dette kort er ansvarligt for at drive læsersystemest sensorer, der ses pålæseren.

1 kort fjernet Autotote Reader

Da læsning er så svær en opgave at lave ordentligt har man brugt to printkort på det alene...

2 kort fjernet Autotote keyboard and display

Dette kort er primært ansvarligt for displays - kunde-display, sælger-display og status-display samt scanning af keyboardet for nye tastetryk.

3 kort fjernet Mark-II opdateringen 1/2
Mark-II opdateringen 2/2

Disse kort optrådte første gang i MarkII udgaven af terminalen, og indeholder nok en opdatering af on-board programmet samt nogle rettelser til printer-systemet.

CPU kortet tilbage CPU-kortet med Motorola 68000

Her ses så CPU kortet - det ses at J-25 terminalen anvendte en Motorola 68000 - samme processor, der sad i Amiga'en, den første MacIntosh samt de tidligere meget anvendte industrielle MVME147 boards. IBM overvejede vist denne processor, men manglede støttechips - Autotote havde dem altså!.

Alle kort fjernet

Overfor kunden var der et lille 6 cifres 7-segment display, vist nedenfor. Mod sælgeren var yderligere et "stort" display med 1 linjes tekst samt en række lysdioder, der burde vise tilstanden af maskinen (funktionen af disse var desværre ikke altid lige pålidelig, så udover "power-on" blev de ikke anvendt i praksis.

Kundedisplayet
Operatørdisplayet
Statusdioderne

Sælgeren skulle også have et tastatur at betjene maskinen med...

Sælgertastaturet

Så fik vi printkortene på plads - nu er det tid til læseren.

Læseren Læseren

På billedet th. ses den hulskive, maskinen anvendte til at måle hastifheder af fremføringen. Yderligere ses det printkort, der indeholdt de lysfølsomme komponenter, der aftastede kuponen. Lampen, der anvendes til oplysning af papiret ses også nedenfor printpladen. sammenhængen mellem de to billeder er højre side af den åbne læser er den der er vist til højre.

Og ingen Toto-maskine uden noget til at lave kvitteringer til kunderne. Her er AutoTote printeren. Det er en thermo-printer, der printer på papir taget af ruller, der klippes af i passende længder efter udskriften er foretaget. "Saksen" til papiret er meget synlig på det venstre billede som en spole.

Printeren Printeren