Lunden, Januar 2004

Endnu engang kom Lunden ud i alvorligt stormvejr. Lunden havde haltet afsted siden betalingsstandsningen i 1992. Denne gang ville Lunden spare alvorligt på Totalisatoren, og det gav anledning til følgende artikler.

Politiken 2004-01-05: Uro i trav-totoen

Det var et nyt og delvis uprøvet personale, der betjente i totalisatoren på Charlottenlund Travbane i går. Årsagen var, at travselskabet havde tilbudt medarbejderne i Totalisatorforeningen af 1917 en fortsat ansættelse, hvis de var villige til at gå 30-40 pct. ned i løn. »Det kunne vi ikke acceptere, og vi betragter det som både en dårlig behandling og som ulovligt, at vi ikke hver især har fået en personlig opsigelse med rigtigt varsel«, sagde talsmanden Leif Carlsen, der forudser, at travselskabet vil blive sat overfor et erstatningskrav på mindst en halv million kroner. Formanden for Lunden, Ole Tram, kommenterede: »Vi har haft en advokat på hele tiden og føler, at vi gjort det rigtigt. Vi skal jo spare, og vi har haft mange møder i forsøg på at opnå en ny overenskomst. Det glippede, og nu må juristerne ordne resten«. (donatzky)

Løbsguiden 2004-01-11: Uro blandt toto-personalet på Lunden

Billede af det tidligere toto-personale
Det gamle toto-personale mødte som sædvanligt frem til løbene i søndags, men kom ikke i arbejde, da de ikke vil acceptere banens nye udspil om nye lønrammer. Her ses toto-personalet forsamlet ved Informationsboden. KB Foto.

(kb) Der var nye ansigter bag toto-skrankerne på Lunden i søndags. Forhandlingerne mellem Lunden og Toto-personalets forening om en ny overenskomst har stået på gennem flere måneder uden man har fundet frem til en løsning.

Lunden skal skære ned på sine omkostninger og har derfor ønsket at lægge lønsystemet for totalisatorens medarbejdere om - det vil betyde, at nogle af de medarbejdere med størst anciennitet ville gå væsentligt ned i løn.

Siden I. april 2003 har der været forhandlinger imellem parterne, men de er til slut gået i hårdknude og nu taler man kun sammen gennem advokater.

I princippet er alle toto-medarbejderne sagt op fra årsskiftet - de mener selv, at de er lock-outet - men mødte alligevel op på løbsdagen.

Lunden havde taget højde for situationen og havde allieret sig med medarbejdere fra indskudsboderne rundt omkring i Syor København. De klarede ekspeditionerne fint og baneomsætningen nåede 389.028 kroner.

Det er klart, at vi er ikke glade for den situation, der er opstået, siger Lundens daglige leder, Martin Axelsen. Vi har i begyndelsen af december sendt et brev til hver enkelt totomedarbejder og forklaret baggrunden for vor situation og tilbudt at de kan fortsætte på de nye vilkår.

Den situation vi er i nu er uholdbar, og vil de tidligere toto-medarbejdere ikke arbejde under det nye lønsystem så må vi tilbyde toto-jobbene til f.eks. studerende, der sikkert gerne vil tjene en skilling som supplement til SU, slutter Martin Axelsen.

Kommentarer

Jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig neutralt i denne sag, da jeg selv er involveret. Jeg føler bare at Lunden har pisset på os medarbejdere og ikke har været villige til at finde en løsning - de har kun været villige til at det skulle være deres løsning. De breve, vi modtog fra Axelsen var amatøragtige og i visse tilfælde direkte fornærmende, og de vilkår de spillede ud med var direkte frække og ville indskrænke vores rettigheder væsentligt. Derfor sagde vi nej tak til hans nye "forslag". Som jeg har sagt siden begyndelsen: "det drejer sig ikke om løn, det drejer sig om hvordan man behandler folk!". Sagen er på vej gennem det danske retssystem, og er pt. i Østre landsret.

Langt om længe er sagen nu afsluttet og vi vandt. Efter meget langt tovtrækkeri mellem vores og deres advokat er det lykkedes os at få de fleste af de penge, vi mener at have krav på - det har været en dyr, dyr omgang for travselskabet ikke at følge reglerne! Fratrædelsesgodtgørelsen for alle svinger mellem 6.500 og 40.000 skattepligtigt plus renter og en skattefri erstatning for manglende ansættelsesbevis - og selfølgelig sagsomkostninger... Hermed kan den sag lægges i graven og vi kan nøjes med at bære nag mod banen.

Yderligere vil rygter vide at Lunden ikke har sparet meget på denne operation men de derimod har fået utilfredse kunder - det gamle personale var da i det mindste professionelle og gjorde deres arbejde - de nye skulle efter sigende være mere optaget af at SMSe og snakke i mobiltelefon.

Den sidste bemærkning ifb. denne sag er at Totalisatorforeningen af 1917 nu er nedlagt da den var sat helt uden for indflydelse og kan derfor omtales som "Totalisatorforeningen 1917-2007" - et kapitel er afsluttet i historien om den danske spilleverden.